Werkwijze en tarieven

Werkwijze

Een afspraak maken

Op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school of arts kunt u contact opnemen met Praktijk BREIN via mail, telefonisch of via het contactformulier.

Kennismaking

We starten met een verkennend gesprek om de hulpvraag in kaart te brengen en gaan na of logopedie aangewezen is. Om verder te gaan in het proces, verwijs ik u door naar een geneesheer-specialist voor een voorschrift voor het logopedisch onderzoek.

Onderzoek

Vervolgens plannen we een onderzoek om een goed beeld te verwerven van de aard en de ernst van de problematiek. Dit stelt ons in staat om behandeling op te maken op maat van uw noden of de noden van uw kind. Dit is tevens noodzakelijk om de terugbetaling via de verplichte verzekering aan te vragen.

Adviesgesprek

Aansluitend op het onderzoek, worden de onderzoeksresultaten besproken. Op basis van de resultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld met cliëntgerichte doelen. Indien logopedische ondersteuning noodzakelijk is, ontvangt u via de arts een voorschrift voor behandeling. Via dit voorschrift kan u een terugbetaling voor de therapiesessies verkrijgen bij uw mutualiteit.

Opstart logopedie

De logopedist verzamelt alle documenten om een aanvraag in te dienen bij de mutualiteit voor terugbetaling. Deze terugbetaling verkrijgt u via de getuigschriften die u maandelijks ontvangt.

Afhankelijk van de leeftijd en problematiek, is de duurtijd van een logopediesessie een halfuur of een uur. De therapie kan zowel doorgaan in de praktijk, aan huis of op school. Frequentie en locatie zijn afhankelijk van uw hulpvraag.

Tarieven

Als geconventioneerde praktijk volgen we de tarieven opgelegd door het RIZIV

Therapiesessie van 30 minuten

Honorarium

Je betaalt in de praktijk/aan huis: €36,14

Gewoon verzekerd

Terugbetaling: €30,64
Eigen bijdrage: €5.50

Verhoogde tegemoetkoming

Terugbetaling: €34,14
Eigen bijdrage: €2

Therapiesessie van 60 minuten

Honorarium

Je betaalt €72,59

Gewoon verzekerd

Terugbetaling: €61,59
Eigen bijdrage: €11

Verhoogde tegemoetkoming

Terugbetaling: €68,09
Eigen bijdrage: €4.50

Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling (per halfuur)

Honorarium

Je betaalt €42,75

Gewoon verzekerd

Terugbetaling: €35,25
Eigen bijdrage: €7,50

Verhoogde tegemoetkoming

Terugbetaling: €39,75
Eigen bijdrage: €3

Evolutiebilan voor de verlenging van uw goedkeuring

Honorarium

Je betaalt €51,50

Gewoon verzekerd

Terugbetaling: €40,50
Eigen bijdrage: €11

Verhoogde tegemoetkoming

Terugbetaling: €47
Eigen bijdrage: €4.50

Extra info bij tarieven

Huisbezoeken

Voor huisbezoeken wordt bijkomend een forfaitair bedrag van 3,5 euro per sessie aangerekend om de tijds- en vervoersonkosten deels te dekken.

Huisbezoeken zijn mogelijk in de omgeving van Zedelgem, binnen een straal van 15 kilometer.

Annulatie – verplaatsen afspraak

Een gemaakte afspraak dient minimaal 24u op voorhand geannuleerd te worden. Indien dit te laat gebeurt, zijn we genoodzaakt de afgesproken sessie aan te rekenen.

Kan ik genieten van terugbetaling via de verplichte verzekering?

In het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of je kans maakt op terugbetaling via de verplichte verzekering. Wordt er niet voldaan aan alle opgelegde criteria, dan komt de aanvullende verzekering meestal gedeeltelijk tegemoet in de kosten.

Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald en kunnen dus zeer verschillend zijn. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met uw mutualiteit.

Cognitieve training wordt deels vergoed via de aanvullende verzekering. Indien dit binnen het groter geheel van een recente neurogene communicatiestoornis valt, kunt u beroepen op terugbetaling via de verplichte verzekering.

0/5 (0 Reviews)