AANBOD

Cognitieve training

Is het voor jou moeilijk om jouw aandacht vol te houden? Vergeet je telkens meer?

De term cognitie komt van het Latijns “cognoscere”, wat “weten” betekent. Het woord refereert naar de werking van de hersenen, waardoor wij in staat zijn onze wereld te bevatten. Cognitie bevat een groot aantal vaardigheden: aandacht en geheugen, snelheid en vermogen van denken, probleemoplossend vermogen en taal.

Cognitieve training richt zich op het (deels) herwinnen van cognitieve vaardigheden, die ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), (jong)dementie of depressie beperkt, veranderd of verdwenen zijn. Dit kan dankzij de neuroplasticiteit van onze hersenen. We stellen als doel het verbeteren van de vaardigheden om alledaagse handelingen weer te kunnen uitvoeren. De therapie bevat heel wat bruikbare tips die je meteen kan inzetten, geheugentechnieken die via “drill & practice” het verschil maken en je leert gebruik maken van externe hulpmiddelen in je dagdagelijkse taken.
Deze therapiesessies worden deels vergoed via aanvullende verzekering, het bedrag is afhankelijk van uw mutualiteit. Indien dit binnen het groter geheel van een neurogene communicatiestoornis valt, kunt u beroepen op terugbetaling via het RIZIV.
Deze therapiesessies worden deels vergoed via aanvullende verzekering, het bedrag is afhankelijk van uw mutualiteit. Indien dit binnen het groter geheel van een recente neurogene communicatiestoornis valt, kunt u beroepen op het terugbetalingstarief via de verplichte verzekering.