AANBOD

Neurogene stoornissen

Ondervind je moeilijkheden met je spraak, taal en/of slikken?

Aanbod Praktijk Brein

Na een hersenletsel kan je moeite ondervinden met spraak en/of taal en/of het slikproces.

Logopedie staat in voor diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), eventueel gepaard gaande met cognitieve stoornissen (zoals aandacht- en/of geheugenproblemen, plannen en organisatie) en/of slikstoornissen. Therapie bestaat uit behandelen en adviseren van de cliënt en zijn omgeving met als einddoel het optimaliseren van de levenskwaliteit. Deze therapie kan in de praktijk of aan huis plaatsvinden.

Afasie

Taal wordt aangestuurd vanuit het taalcentrum in de hersenen. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van een hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. De ernst hiervan is afhankelijk van de grootte en de plaats van de verworven hersenschade.

Dysartrie

Dysartrie betekent letterlijk ‘moeilijk kunnen articuleren’. Door hersenschade kunnen de spieren die instaan voor de articulatie zijn aangetast. Er kan een verlamming of mindere coördinatie ontstaan. Dit wordt gekenmerkt door een onduidelijke tot onverstaanbare spraak. Onderdelen die hierbij kunnen aangetast zijn, zijn stem, prosodie, ademhaling, articulatie en resonantie.

Degeneratieve aandoeningen

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen moeilijkheden ontstaan me het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (stappen, aankleden, spreken, eten). De logopedist kan ingeschakeld worden bij het optreden van spraak, stem- en of slikproblemen.  Door de verscheidenheid aan zorgvraag zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en is een goeie afstemming belangrijk.

Dyfagie

Dit is de medische term voor alle moeilijkheden bij het slikproces. Een normale slikbeweging omvat 4 fasen en daarbij zijn 25 spieren en 5 verschillende zenuwen betrokken. Door hersenschade kan dysfagie optreden.

Spraakapraxie

Apraxie is een stoornis in het uitvoeren van bewuste handelingen als gevolg van hersenbeschadiging. Bij spraakapraxie ondervind je problemen bij het bewust aansturen van de spieren die je nodig hebt bij het spreken.

Cognitieve stoornissen

Bij hersenbeschadiging kunnen executieve functies aangetast zijn (zoals aandacht, geheugen, planning en organisatie). Afhankelijk van de mogelijkheden, wordt hier tijdens de behandeling direct op gewerkt of indirect rekening mee gehouden.

Therapiesessies aan huis zijn vaak noodzakelijk, maar vormen tegelijkertijd een enorme meerwaarde om participatie van familie te bewerkstelligen en te focussen op (her)integratie.

Huisbezoeken zijn mogelijk in de omgeving van Zedelgem, binnen een straal van 15 kilometer.

Herken een beroerte meteen via het FAST-principe:

  • FACE: de mondhoek hangt naar beneden
  • ARM: één arm zakt weg of zwalkt rond bij het optillen
  • SPEECH: de persoon laat verwarde, onsamenhangende taal horen
  • TIME: noteer de tijd wanneer je deze signalen opmerkt en geef deze door aan 112 of de huisarts

Herken een beroerte meteen via het FAST-principe:

  • FACE: de mondhoek hangt naar beneden
  • ARM: één arm zakt weg of zwalkt rond bij het optillen
  • SPEECH: de persoon laat verwarde, onsamenhangende taal horen
  • TIME: noteer de tijd wanneer je deze signalen opmerkt en geef deze door aan 112 of de huisarts